Uprzejmie informujemy, że właściciel domeny fotoekipa.pl powiązanej z systemem obsługi klientów przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), które mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest fotograf Boniecki Krzysztof Wykonawca składanych przez Państwa zleceń i zamówień. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Legionów Polskich 24/8; 32-300 Olkusz, lub telefonicznie +48 530 705 700

Przetwarzam Państwa dane osobowe ponieważ zwróciliście się do mnie ze sprawą, którą chcę zrealizować. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest: 

 • zawarcie umowy zleceń i wykonanie zamówień składanych przez Państwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie danych w celach księgowych związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie danych w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Wykonawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przetwarzanie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wykonawcy (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przetwarzanie danych w celach windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

 Państwa dane osobowe jako Zamawiających mogą być udostępniane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług jako Wykonawca korzystam przy przetwarzaniu danych:

 • firmy wspierające mnie w świadczeniu Państwu usług oraz inni odbiorcy tacy jak : firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingodawcy, ubezpieczyciele, kurierzy, laboratoria fotograficzne, współpracujący przy zleceniach fotografowie i kamerzyści, retuszerzy.

Państwa dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem dotyczącej zamówień i zleceń, a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zleceń i zamówień,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 • fotografie zawierające wizerunek Zamawiających, które zostały wybrane i zamówione przez Państwa w zamówieniach a znajdujące się w portfolio moim jako Wykonawcy twórcy zdjęć, mogą być przechowywane przez mnie również po realizacji zleceń i zamówień tak długo, jak długo będą one uwzględniane w portfolio.

Przysługują Państwu jako Zamawiającym następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem jako Zamawiających nie ma podstaw do tego, abym przetwarzał ich dane, Zamawiający mogą żądać usunięcia danych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możecie Państwo żądać, abym jako Wykonawca ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadam jako Wykonawca nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Państwo jako Zamawiający powinni wskazać na szczególną sytuację, która ich zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; ja jako Wykonawca przestanę przetwarzać dane Zamawiających w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania Państwa danych są nadrzędne wobec własnych praw lub też, że Państwa dane jako Zamawiających są niezbędne dla mnie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (Państwo jako Zamawiający macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używam formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych przekazanych mnie jako Wykonawcy na podstawie umowy lub zgody; Możecie Państwo również zlecić mi jako Wykonawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. powyższym, Państwo jako Zamawiający powinniście skierować swoje żądanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przed realizacją uprawnień Zamawiających, Wykonawca będzie musiał odpowiednio zidentyfikować Zamawiających.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Państwa Zamówień i Zleceń. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ich realizacji.

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Olkusz, dnia 25 maja 2018 r.